Teisingai parinkti ir pritaikyti personalo valdymo sprendimai, o taip pat pagal norminių aktų reikalavimus vykdomas dokumentacijos administravimas visose darbo santykių srityse yra viena pagrindinių efektyvios organizacijos veiklos sąlygų.

Kas tai yra?

Konsultuojame įmonių savininkus, akcininkus, vadovus ir kitus atsakingus asmenis personalo valdymo klausimais.

NAUDA JUMS:
• Jums suteikiamos savalaikės ir profesionalios konsultacijos personalo valdymo klausimais (personalo politikos kūrimas, įgyvendinimas, efektyvumo tyrimas, priėmimas, atleidimas, darbo teisė, ginčai ir t.t.);
• Jūs gaunate naujausią informaciją apie žmogiškųjų išteklių bei pokyčių valdymą, personalo vertinimo metodus;
• Užtikrinama efektyvi Jūsų įmonės veikla – kryptingai bei tikslingai planuojami žmogiškieji ištekliai;
• Jūsų įmonės valdymo ir personalo dokumentacija yra visuomet sutvarkyta;
• Jums operatyviai parenkami patys geriausi darbuotojai, atitinkantys Jūsų reikalavimus bei įmonės vidinę kultūrą;
• Jūsų įmonė yra išskirtinė – pateiksime individualų valdymo sprendimą Jūsų įmonei.

Mūsų siūlomos paslaugos:


• personalo valdymo strategijos ir politikos paruošimas ir įdiegimas;
• esamos valdymo ir administravimo dokumentacijos analizė, jei reikia - paruošimas ir įdiegimas (valdymo struktūros, pavaldumas, atskaitomybė, tvarkos, taisyklės, nuostatai, instrukcijos, aprašymai ir kt. lokaliniai teisės aktai);
• vadovų konsultavimas personalo valdymo klausimais;
• įmonei reikalingų darbuotojų skaičiaus optimizavimas, įvertinant jų stipriąsias ir labiausiai išugdytas kompetencijas bei asmenines savybes, kurios geriausiai atitinka atliekamą darbą bei pareigas;
• darbuotojų kvalifikacijos kėlimo, kompetencijų ugdymo poreikio analizė ir mokymų organizavimas;
• kryptingas darbuotojų karjeros planavimas (darbuotojų rezervo sukūrimas);
• efektyvios darbo užmokesčio sistemos kūrimas ir diegimas;
• finansinės ir nefinansinės motyvacinės sistemos kūrimas ir diegimas;
• pirminis personalo dokumentacijos auditas, išvadų pateikimas raštu;
• personalo dokumentacijos rengimas bei administravimas (pareiginiai nuostatai, priėmimo – atleidimo bei darbo santykius nostatanti dokumentacija, materialinės atsakomybės sutartys, darbuotojų asmens bylos, personalo įsakymai, darbo laiko apskaitos dokumentai, kiti reikalingi bei įmonės vadovo inicijuoti lokaliniai teisės aktai);
• profesionalus darbuotojų atrankų proceso organizavimas ir vykdymas.
darbdaviams vidiniai mokymai

Vidiniai mokymai - tai mokymo forma, skirta tobulinti ir lavinti vienos įmonės darbuotojų gebėjimus, gilinti žinias bei motyvuoti juos efektyvesniam darbui. Visi mokymų dalyviai pažįsta vieni kitus, todėl  bendrauja laisviau, nesivaržo užduoti klausimus, atvirai galima nagrinėti su įmonės veikla susijusias problemas. Mokymo programa paruošiama atsižvelgiant į Jūsų kompanijos poreikius bei mokymams keliamus tikslus, susipažinus su įmonės veiklos specifika ir įvertinus realų mokymo poreikį. Mokymų metu nagrinėjamos situacijos aktualios kasdieninėje įmonės veikloje ir realiose, o ne menamose situacijose.

 

KODĖL MES?

  • Organizuojame vidinius mokymus tiek mažose, tiek didelėse kompanijose, nepriklausomai nuo veiklos sektoriaus;
  • Glaudžiai bendradarbiaujame su įvairių sričių lektoriais, tad galime pateikti net ir specifinius Jūsų poreikius atitinkančias progamas;
  • Padedame nustatyti, kokie mokymai Jūsų darbuotojams yra reikalingi;
  • Mokymus organizuojame Lietuvoje ir užsienyje;
  • Jums pageidaujant, surengsime kelių dienų motyvacinį – mokomąjį – pramoginį renginį Jūsų įmonės darbuotojams.

 

Susisiekite su mumis, ir pateiksime Jūsų poreikius atitinkantį vidinių mokymų pasiūlymą.

 

darbdaviams 5

 

darbdaviams 4

 

darbdaviams 2

 

 

 darbdaviams 3

 

darbdaviams 1

 

Susisiekite
Personalo valdymo inovacijos

 
...