Vadovų vertinimas sistema CheckPoint 360°

CheckPoint 360 yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. CheckPoint 360 pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams, gaunamas atlikus jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių apklausą. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai, identifikuoti savo stipriąsias puses ir tiksliai apsibrėžti ugdymo sritis.

Ką vertina Vadovų kompetencijų vertinimo metodika CheckPoint 360?

Vadovų vertinimo CheckPoint 360 metu matuojamos kompetencijos:

 • Bendravimas;
 • Lyderystė;
 • Prisitaikymas;
 • Santykiai;
 • Užduočių vykdymas;
 • Produktyvumas;
 • Kitų ugdymas;
 • Asmeninis tobulėjimas.
Vadovų kompetencijų vertinimo metodika CheckPoint 360 nauda

CheckPoint 360 – puiki priemonė vadovų ugdymui ir tobulėjimui. Atlikę savo vadovų kompetencijų vertinimą CheckPoint 360, Jūs gausite ataskaitas, kurios: 
 • Padeda vadovams geriau pažinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses;
 • Motyvuoja vadovus tobulinti savo kompetencijas, teikia jiems grįžtamąją informaciją apie jų vadovavimo įgūdžius;
 • Skatina vadovus susidaryti individualius mokymosi ir tobulėjimo planus;
 • Vadovų individualius tobulėjimo planus integruoja į veiklos valdymo, ugdymo ir karjeros planavimo procesus;
 • Kuria pasitikėjimo, atvirumo ir bendradarbiavimo atmosferą;
 • Skatina atvirą ir struktūruotą dialogą tarp vertinamojo asmens ir jo vadovo;
 • Padeda formuoti ir tobulinti įrodymais grįsto valdymo kultūrą;
 • Leidžia vadovams pamatyti savo kompetencijų ugdymo progresą.
Jūsų įmonėje vyksta metiniai darbuotojų pokalbiai ir Jums reikalingas papildomas įrankis vadovų vertinimui?

Vadovų kompetencijų vertinimas CheckPoint 360 gali būti sėkmingai įtraukiamas į metinį veiklos vertinimo pokalbių procesą bei naudojamas kryptingam tobulėjimui ir ugdymosi planų sudarymui.


Dėl Vadovų kompetencijų vertinimo metodikos CheckPoint 360 pristatymo ir atlikimo ar papildomos informacijos apie vadovų kompetencijų vertinimo projektus susisiekite su mumis!

Susisiekite
Personalo valdymo inovacijos

 
...