Vadovų kompetencijų vertinimas

Vadovų vertinimas sistema CheckPoint 360°


CheckPoint 360° yra vadovų kompetencijų vertinimo įrankis. CheckPoint 360° pagrindas – 360 laipsnių grįžtamasis ryšys vadovams, gaunamas atlikus jų tiesioginių vadovų, kolegų ir pavaldinių apklausą. Vertinimo rezultatai leidžia vadovams palyginti savo pačių įgūdžių ir kompetencijų vertinimą su tuo, kaip juos suvokia aplinkiniai, identifikuoti savo stipriąsias puses ir tiksliai apsibrėžti ugdymo sritis.

CheckPoint 360° taikymas

CheckPoint 360°
– puiki priemonė vadovų ugdymui ir tobulėjimui.Šis vadovų vertinimas gali būti sėkmingai įtraukiamas į metinį veiklos vertinimo pokalbių procesą bei naudojamas kryptingam tobulėjimui ir ugdymosi planų sudarymui.

CheckPoint 360° taikomas:

 • Vadovų efektyvumo didinimui

 • Kaip motyvacinė priemonė Vadovų kompetencijų tobulinimui

 • Vadovų ugdymo ir mokymų planavimui

Vadovų vertinimo sistema CheckPoint 360° nauda organizacijai

 • Vertinami vadovai gauna išsamų objektyvų grįžtamąjį ryšį apie savo vadovavimo įgūdžius, kuris nukreipia vadovų tobulėjimo pastangas efektyviausia linkme;Identifikuoja problematiškus vadovo elgesio aspektus;

 • Skatina komunikaciją ir pasitikėjimą tarp vadovų ir darbuotojų;

 • Padeda organizacijai efektyviau valdyti investicijas į vadovų mokymus ir ugdymą;

 • Suteikia įžvalgas, kokio elgesio tikimasi iš vadovų.


Ką vertina Vadovų kompetencijų vertinimo metodika CheckPoint 360°?

Vadovų vertinimo CheckPoint 360°metu matuojamos kompetencijos:

 • Bendravimas;

 • Lyderystė;

 • Prisitaikymas;

 • Santykiai;

 • Užduočių vykdymas;

 • Produktyvumas;

 • Kitų ugdymas;

 • Asmeninis tobulėjimas.

Vadovų kompetencijų vertinimo metodika CheckPoint 360°nauda

Individualus kiekvieno vadovo kompetencijų vertinimas CheckPoint 360° gali padėti laiku nustatyti vadovavimo problemas, kurios mažina darbuotojų produktyvumą ir pasitenkinimą darbu, kenkia psichologinei atmosferai darbe, sukelia darbuotojų kaitą ir taip trikdo visos organizacijos veiklą. Gavęs grįžtamąjį ryšį, vadovas gali palyginti kitų nuomonę su tuo, kaip jis pats vertina savo vadovavimo įgūdžius. Rezultatai padės nustatyti vadovo stipriąsias puses ir kompetencijų ugdymo kryptį.

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building

CheckPoint 360° – puiki priemonė vadovų ugdymui ir tobulėjimui. Atlikę savo vadovų kompetencijų vertinimą CheckPoint 360°, Jūs gausite ataskaitas, kurios:

 • Padeda vadovams geriau pažinti savo stipriąsias ir tobulintinas puses;

 • Motyvuoja vadovus tobulinti savo kompetencijas, teikia jiems grįžtamąją informaciją apie jų vadovavimo įgūdžius;

 • Skatina vadovus susidaryti individualius mokymosi ir tobulėjimo planus;

 • Vadovų individualius tobulėjimo planus integruoja į veiklos valdymo, ugdymo ir karjeros planavimo procesus;

 • Kuria pasitikėjimo, atvirumo ir bendradarbiavimo atmosferą;

 • Skatina atvirą ir struktūruotą dialogą tarp vertinamojo asmens ir jo vadovo;

 • Padeda formuoti ir tobulinti įrodymais grįsto valdymo kultūrą;

 • Leidžia vadovams pamatyti savo kompetencijų ugdymo progresą.

Jūsų įmonėje vyksta metiniai darbuotojų pokalbiai ir Jums reikalingas papildomas įrankis vadovų vertinimui?

Vadovų kompetencijų vertinimas CheckPoint 360°gali būti sėkmingai įtraukiamas į metinį veiklos vertinimo pokalbių procesą bei naudojamas kryptingam tobulėjimui ir ugdymosi planų sudarymui.

worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building