Darbuotojų kompetencijų vertinimas

Sėkmingi darbuotojai – įmonės pelningos veiklos garantas. Nėra tiesiog blogų darbuotojų – yra žmonės, kurie dirba ne savo darbą. Suteikdami konkrečios naudingos informacijos apie darbuotojus, kompetencijų vertinimai padeda lengviau apsispręsti ir pašalina subjektyvumo faktorių, nes objektyviai patvirtina arba paneigia susidariusią nuomonę apie darbuotoją ar kandidatą.

Kodėl darbdaviai naudojasi darbuotojų kompetencijų vertinimais?
Pagrindinis esamų darbuotojų kompetencijų vertinimų tikslas - pasiektų rezultatų įvertinimas ir peržiūra. Nemažai įmonių jau turi darbuotojų vertinimo sistemas, pagal kurias nuolat vertina savo darbuotojus. Paprastai šie vertinimai atliekami metų pabaigoje ir yra puiki priemonė darbdaviui aptarti praėjusių metų rezultatus, numatyti naujųjų planus, gaires ir - galbūt - karjeros perspektyvas. Reguliarus darbuotojų vertinimas padeda darbuotojams priminti, ko tikisi jų vadovai. Vertinimo rezultatai teikia darbdaviams informaciją, kuria jie gali naudotis priimdami įdarbinimo sprendimus, pavyzdžiui, paaukštinti, didinti atlyginimus ar netgi atleisti iš darbo.

Kaip pasiruošti metiniam pokalbiui?
Metiniams pokalbiams vadovai ruošiasi iš anksto, ir dažnai ieško papildomų įrankių, kurie gali padėti kokybiškai pravesti metinį pokalbį. Vertinimų rezultatai gali padėti pastebėti nematomus darbuotojų gebėjimus, kuriuos vystydamas vadovas gali padėti darbuotojui pasiekti netikėtų aukštumų. Ką daryti, jei darbuotojo rezultatai netenkina? Įvertinus kompetencijas, darbdavys sužinos silpnąsias (tobulintinas) darbuotojo sritis, o gal atras, kad žmogus sėdi ne savo rogėse ir dirba tą, darbą, kuris jam tiesiog nemielas?

Karjeros planavimas
Jei vadovas jaučia, kad žmogus jau užsibuvo pozicijoje ir pradės ieškoti naujų galimybių, o prarasti gero specialisto nenori - kompetencijų vertinimas gali padėti įvertinti karjeros įmonėje galimybes.

Planuojate mokymus?
Vertinimo ataskaitos padės ne tik nustatyti mokymo poreikius, bet ir suteiks informacijos kaip ir kokius mokymus reikėtų parinkti, siekiant maksimalaus informacijos įsisavinimo.

Įdomu, ką pavaldiniai galvoja apie savo vadovus?
CheckPoint 360° - vadovavimo kompetencijų vertinimo sistema, suteikianti vadovams galimybę gauti savo darbo atlikimo įvertinimą iš juos supančių žmonių - vadovų, kolegų ir pavaldinių.
CheckPoint 360 vertinimas padės pažinti komandos lyderį ir suteiks informaciją apie tai, kaip jaučiasi darbuotojai. Daugiau informacijos apie Vadovų kompetencijų vertinimą rasite čia>>>

gray concrete wall inside building
gray concrete wall inside building

Esamų darbuotojų kompetencijų vertinimas Profile XT

PXT vertina darbuotojo asmenines savybes, skaičiavimo ir verbalinius gebėjimus bei mąstymą, bei kas svarbiausia - ar šios savybės atitinka konkrečiai darbuotojui siūlomai pozicijai.

Profile XT darbuotojų vertinimas padeda sukurti stipresnę, produktyvesnę organizaciją, nes jo pagrindinis principas – tinkami žmonės tinkamam darbui. Profile XT psichologinis testas matuoja su darbu susijusias savybes – mąstymo gebėjimus, asmenybės bruožus ir interesus. Vertinimo rezultatai pateikiami remiantis unikalia darbo keliamų reikalavimų ir žmogaus savybių suderinimo metodika. Kuo darbuotojas labiau atitinka pareigybei keliamus reikalavimus, tuo jo produktyvumas, darbo kokybė ir pasitenkinimas darbu didesni.

Profile XT vertinimas pildomas online, darbuotojas gali tai daryti namuose savarankiškai, arba įmonei pageidaujant - įmonės biure. Prieš pildant darbuotoją instruktuojame, ką galima daryti, ko ne, nes yra tam tikri apribojimai ("melo skalė"), kurie išduoda, kad žmogus gudrauja ir nori pasirodyti geresnis, nei yra iš tikrųjų. Darbuotojui paskiriamas vertinimas, į el. paštą jis gauna jam skirtą nuorodą Profiles International sistemoje, prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Testo pildymas trunka apie 90 min. Vertinimą sudaro 5 dalys - asmeninių savybių, skaičiavimo įgūdžių bei mąstymo, verbalinių įgūdžių bei mąstymo vertinimo, loginio mąstymo bei profesinių interesų ir domėjimosi sričių atitikimo pareigybei užduotys.

Sistema suskaičiuoja rezultatus ir gautus vertinimo rezultatus "uždeda" ant specialiai Jūsų įmonei paruošto pareigybės profilio. Jo sudarymui keliems atsakingiems asmenims (tiesioginis vadovas, personalo vadovas, jei yra - geriausiai tose pareigose dirbantis specialistas) užpildo pateiktą "Pareigybės profilio klausimyną" - pagal juos sudarome Pareigybės profilį bei generuojame ataskaitas.

Rezultatas - atitikimo pareigybei ataskaita, kaip vertintas kandidatas atitinka jam siūlomas pareigas Jūsų įmonėje, žinomos stipriosios savybės, neatitikimai bei pateikiamos rekomendacijos (klausimai) galutiniam interviu bei tolimesniam darbui su kandidatu.

Kartu su ataskaitomis (interviu gidas, karjeros planavimas, atitikimo pareigybei ataskaita ir santrauka bei individuali ataskaita skirta atiduoti įvertintam kandidatui) pateikiame rezultatų paaiškinimą bei savo pastebėjimus / komentarus.

Esame įgaliotas "Profiles International" atstovas Lietuvoje nuo 2008 metų. Per visą laikotarpį įvykdėme tūkstančius darbuotojų vertinimų bei kandidatų testavimo projektų.

Susisiekite su mumis, jeigu reikia pagalbinės priemonės:

  • Naujiems darbuotojams pasirinkti;

  • Vadovų konsultavimui ir ugdymui;

  • Darbuotojo mokymo poreikiui įvertinti;

  • Karjeros ir pareigų keitimo sprendimams;

  • Suformuoti efektyvią darbuotojų komandą;

  • Rengiant kompetencijų modelį ir kompetencijų aprašus organizacijoje.

worm's-eye view photography of concrete building
worm's-eye view photography of concrete building